Projectsubsidies: uitvoering en verantwoording

Doel van deze workshop is de bewustwording van de opstellers van beschikkingen te vergroten en uniformering. Rechtmatig subsidiebeheer en eenvoud van het proces vormen de rode draad.

Deze workshop behandelt de volgende onderwerpen:

  1. definitie van subsidie
  2. subsidieproces
  3. valkuilen/missers en het voorkomen van missers
  4. opstellen van verlening- en vaststellingbeschikking
Facebook Twitter Email