Instellingssubsidies: het vaststellingsproces

Doel van de workshop is inzicht te geven in een uniforme wijze van rechtmatig vaststellen van instellingssubsidies. Het nieuwe subsidiekader is hierbij uitgangspunt.

Deze workshop behandelt de volgende onderwerpen:

  1. Richtlijnen voor verantwoording van instellingssubsidies
  2. Jaarrekening lezen en bepalen van niet besteed bedrag
  3. Vaststellingsbrief opstellen
Facebook Twitter Email