Deregulering: nieuw subsidiekader

Nieuwe subsidieregelgeving conform de Nota “Kader financieel beheer Rijkssubsidies; met een uniform subsidiekader naar een eenvoudig financieel beheer en efficiente uitvoering van rijkssubsidies vertaald naar de diverse overheidslagen.
Alle overheden in Nederland hebben inmiddels de processen rondom de subsidiecyclus aangepast aan het landelijk of gemeentelijk kader (VNG). In deze workshop worden ook mogelijkheden voor verdere deregulering bekeken.

Facebook Twitter Email