Subsidievaststellingen 2001-2004 cultuurnota subsidies

SubsidieCenter heeft zorggedragen voor de definitieve vaststelling van de cultuurnotasubsidies 2001 – 2004 aan cultuurinstellingen van de directie Media Letteren en Bibliotheken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. SubsidieCenter heeft door middel van financiële analyses de jaarrekeningen beoordeeld en deze getoetst aan de wet- en regelgeving en aan de subsidievoorwaarden. Met instellingen die niet aan de diverse voorwaarden hebben voldaan werden gesprekken gevoerd en naar oplossingen gezocht. Na overleg met de betreffende beleidsmedewerker van de directie zijn de subsidies definitief vastgesteld.

Facebook Twitter Email
Dit bericht is geplaatst in Cases. Bookmark de permalink.