Ondersteuning bij

De begrotingscyclus

De begroting vormt een spilfunctie in de uitvoering van het overheidsbeleid. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de financieel specialist. Deze dient te opereren tegen de achtergrond van financiële regelgeving en bestuurlijke planning en control. Tegelijkertijd treedt de specialist steeds vaker op als adviseur en consulent voor nieuw beleid. Dit stelt hoge eisen aan zijn of haar deskundigheid en communicatief vermogen.

De subsidiecyclus

Met het verstrekken van subsidie wordt de mogelijkheid gecreëerd om uitvoering te geven aan het realiseren van de voorgenomen beleidsdoelen. Om dit te bereiken is een goede constructieve subsidierelatie van groot belang. De complexe wet- en regelgeving en de daaraan gekoppelde administratie zijn omvangrijk en vragen daarom tijd en specifieke aandacht.|

Begrijpelijk maken

De professionals van SubsidieCenter zijn gespecialiseerd in het begrijpelijk maken van vaak complexe financiële materie. U krijgt zo een volledig en accuraat inzicht in uw financiële positie en tevens zicht op de doelmatigheid en doeltreffendheid van uw huidige beleid. Er ontstaat transparantie naar de diverse belanghebbende partijen en het biedt belangrijke handvatten voor toekomstig beleid. De financiële functie draagt hiermee voor een belangrijk gedeelte bij aan de beleidsvorming in plaats van dat het een bottleneck vormt. SubsidieCenter biedt zijn diensten op verschillende manieren aan. De resultaatgerichtheid, snelheid, accuratesse en de relatie met onze opdrachtgever is altijd de bindende factor.

Interim professionals

De professionals zijn bij uitstek geschikt voor tijdelijke inzet in uw organisatie. Het kan hierbij zowel gaan om financiële staffuncties als om functies in het hogere management: van boekhouders tot leidinggevenden, van accountants tot controllers. De professionals zijn direct inzetbaar en vormen professionele gesprekspartners voor het managementteam.

Piekmomenten & achterstanden

SubsidieCenter is direct inzetbaar op momenten waar de eigen organisatie met een tijdelijk tekort aan capaciteit wordt geconfronteerd door bezuinigingen, reorganisatie, ziekte of extra werkzaamheden. Ook kunt u ondersteunende werkzaamheden, bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden of de jaarlijkse beoordeling van verantwoordingen door ons laten afhandelen. Aangezien het mogelijk is op korte termijn een team samen te stellen, kunt u binnen afzienbare tijd uw werk laten afronden.

Begeleiding & ondersteuning

Een andere mogelijkheid is het door SubsidieCenter laten begeleiden van uw medewerkers of afdelingen. Onze professionals zorgen ervoor dat al uw bedrijfsprocessen correct worden uitgevoerd en voorzien u tijdig van de gewenste managementinformatie.

Facebook Twitter Email