Subsidiebeheer

Het subsidiebeheer is de basis van het uit te voeren beleid. Het subsidiebeheer dient consistent, toegankelijk, transparant en betrouwbaar te zijn. Dit betekent een adequate en ordentelijke financiële administratie in opzet en beheer bij de subsidieverstrekker zoals de rijksoverheid, provincie en gemeente. Maar deze administratie is natuurlijk ook van groot belang voor de subsidieontvanger.

Het beheer en de bewaking van het programmabudget behoort tot één van de specialismen van SubsidieCenter. Wij hebben ervaring met de verschillende subsidiestromen, zoals de programmamiddelen, de specifieke uitkering en de verschillende subsidiesoorten zoals de (meerjarige) instellingssubsidie, projectsubsidie en de daarbij behorende verschillende subsidievormen: de prestatiesubsidie, waarderingssubsidie en de incidentele subsidie.

De professionals van SubsidieCenter adviseren bij de verschillende vormen van financiering. Voorbeelden zijn de exploitatie en budgetfinanciering en de manieren om hier invulling aan te geven. Wij adviseren bij het maken of verbeteren van prestatie afspraken en/of indicatoren.

Facebook Twitter Email