Evaluatie subsidiebeleid

Veel gemeenten hebben hun subsidiebeleid de afgelopen jaren aangescherpt. De algemene subsidieverordening is aangepast aan het VNG model (2013) en het subsidiebeleid is vastgesteld door de raad in een kadernota subsidiebeleid.

Wat heeft dit vernieuwde beleid opgeleverd? Is er meer inzicht in wat de inzet van het subsidie instrument oplevert? Zijn de burgers en organisaties in uw gemeente aangehaakt en tevreden met uw werkwijze?

SubsidieCenter adviseert bij het beantwoorden van deze vragen, door uw beleidsmedewerkers te ondersteunen bij een evaluatie of door deze evaluatie van uw subsidiebeleid zelf uit te voeren.

Facebook Twitter Email