Administratieve Organisatie (AO)

De AO van een organisatie is het complex van maatregelen dat betrekking heeft op een goede werking van de administratie en de financieel-administratieve systemen. Deze maatregelen zijn gericht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het (financiele) beheer en op de verantwoording daarover.

Een deugdelijke AO is van belang om een juiste financiële verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen. Al deze processen dienen beschreven te worden in het Handboek AO, die bijgehouden dient te worden. Het is dan ook van belang dat er een of meerdere personen verantwoordelijk zijn voor de inhoud, wijzigingen van en vragen over het handboek.

In het handboek AO wordt beschreven wie, wat, waarom, wanneer en waarmee bewerkt en waarheen de resultaten gaan. Belangrijke controle items zijn hierbij juistheid, volledigheid en de tijdigheid van informatie.

Bedrijfsprocessen – LEAN

In iedere organisatie is het goed om op vaste momenten de bedrijfsprocessen tegen het licht te houden. Zijn deze nog steeds voor iedereen duidelijk en kunnen zij wellicht effectiever worden ingericht? Het resultaat van dit (Lean) onderzoek geeft inzicht in de kwaliteit van de organisatie als geheel en maakt knelpunten in eventuele deelgebieden duidelijk. Door een dergelijke inventarisatie kunnen bedrijfsprocessen worden aangepast of opnieuw gedefinieerd worden.

SubsidieCenter analyseert uw bedrijfsprocessen en kijkt met uw eigen medewerkers hoe werkprocessen slimmer kunnen worden ingericht.

Facebook Twitter Email