Subsidie

De subsidierelatie is een juridische verbintenis tussen enerzijds de subsidieontvanger en anderzijds de subsidieverstrekker, waarbij de subsidie als middel dient.

Subsidie (van Latijn subsidium: ondersteuning, hulp, bijstand) is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een non-commerciële organisatie ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. De term subsidie is een verzamelnaam voor het instrumentarium dat de overheid heeft om beleidspunten te stimuleren (bron: Wikipedia).

Beleidsbelangen

Alle partijen binnen een subsidierelatie hebben een gezamenlijk doel met onderscheidenlijke (en soms tegenstrijdige) beleidsbelangen. Het doel is niet het ondersteunen van de organisatie zelf maar het bereiken van een vooraf bepaald maatschappelijk doel via de werkzaamheden van de betreffende organisatie.

SubsidieCenter biedt diverse diensten aan als het gaat om de werkzaamheden betrokken bij de subsidierelatie. U kunt hierbij denken aan begeleiding bij de aanvraag of verantwoording van een subsidie, maar ook bij het inzichtelijk maken van alle wet- en regelgeving hier omheen. Daarnaast kan SubsidieCenter het subsidiebeleid van uw organisatie evalueren en optimaliseren. Hierover kunt u verder lezen onder het onderdeel subsidiebeleid.

Facebook Twitter Email