PRINCE2

PRINCE2 is een Engelse methode voor projectmanagement die is ontstaan door het bundelen van praktijkervaringen (best practices). Eigenaar van de methode is OGC. De professionals van SubsidieCenter zijn Prince2 gecertificeerd en kunnen in diverse onderdelen/rollen van een project worden ingezet. Van projectondersteuning tot projectmanager. Voor het bewaken van bijvoorbeeld de projectadministratie, de financiën, de kwaliteitsbewaking en toetsing aan de wet- en regelgeving

PRINCE2 is toepasbaar op alle projecten, en kent een grote flexibiliteit. Aspecten van de methode die niet van toepassing zijn op (of niet nuttig zijn voor) een bepaald project, worden overgeslagen.

PRINCE2 heeft de volgende twee grondbeginselen van goed projectmanagement:
een project is een eindig proces met een duidelijk begin en eind;
projecten moeten altijd worden beheerst om succesvol te zijn.
Het uitgangspunt van de methode is dat beslissingsbevoegden alleen bij elkaar komen als het project buiten de vooraf gestelde limieten qua doorlooptijd of investering dreigt te gaan. De belangrijkste kenmerken van PRINCE2 zijn:

Business Case

Zakelijke rechtvaardiging van het project (welke voordelen heeft het project voor de organisatie, in hoeverre draagt het project bij aan de bedrijfsdoelstelling, wegen de opbrengsten van het project op tegen de kosten ervan).

Product Based Planning

Een planning die gebaseerd is op de producten die (tussentijds en aan het eind) opgeleverd moeten worden.

Organisation

Gedefinieerde organisatiestructuur voor het project (projectmanager, opdrachtgever, stuurgroep, enz.).

Stages

  • Beheersbare en Controleerbare managementfasen.
  • Management by Exception
  • De stuurgroep (Project Board) komt alleen bij elkaar als dat echt nodig is.
Facebook Twitter Email