Projectmanagement

Een project kan op verschillende manieren worden georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd, en afgerond worden.

SubsidieCenter kiest er voor door middel van een samenstelling van de juiste mensen, expertises, middelen en eventueel technische mogelijkheden zo snel mogelijk en resultaatgericht tot een oplossing van een gemeenschappelijk doel te komen, daarbij uiteraard rekening houdend met de (politieke) belangen van alle betrokken partijen.
Projectmanagement omvat de aansturing en de beheersing van meerdere deelprojecten, terwijl projectleiding de eventuele aansturing van teamleiders binnen een project omvat.

Bij projectmanagement worden, in het algemeen, een aantal stappen doorlopen. Hiervoor bestaan verschillende projectmanagement methoden (waarvan enkele een certificeringsprogramma kennen).

SubsidieCenter ondersteunt organisaties bij verschillende taken van het projectmanagement en kan naast de organisatie en uitvoering ook de gehele financiële ondersteuning van het project overnemen. Indien gewenst wordt hierbij een Prince2 gecertificeerd projectmanager ingezet.

Facebook Twitter Email