Professionals

SubsidieCenter kan snel een team van deskundigen samenstellen bij elk vraagstuk dat u heeft. Indien de opdracht dit vraagt kan een ervaren professional de uitvoering voor zijn/haar rekening nemen al dan niet aangevuld met één of meerdere andere professionals. De professionals kunnen bij u gedetacheerd worden of op interim basis werkzaamheden uitvoeren.

Financiële expertise

De professionals van SubsidieCenter zijn gespecialiseerd in financiële vraagstukken. De functies die kunnen worden vervuld zijn onder andere: beleidsmedewerker, accountant (RA of AA), adviseur, auditor, controller, assistent-controller, financieel medewerker, beheerder, boekhouder, teamleider, sectiechef of afdelingshoofd.

Projecten

De professionals van SubsidieCenter zijn Prince2 en ITIL gecertificeerde projectmanagers. Ze kunnen in diverse stadia en onderdelen van een project worden ingezet. De functies die kunnen worden vervuld zijn onder andere: projectmanager, business projectmanager, projectmanager ICT/IT en projectmanager Changemanagement.

Facebook Twitter Email