Over SubsidieCenter

Een begrip voor de overheid

SubsidieCenter werkt sinds 2001 voor verschillende organisaties binnen de publieke sector. Hierdoor is SubsidieCenter in staat geweest specifieke ministeriële, provinciale en gemeentelijke expertise op te bouwen. Deze expertise kan snel en effectief worden ingezet. Wij zijn er dan ook trots op een begrip te zijn voor de overheid.

Door de ruime ervaring in de publieke sector spreken wij de taal van de overheid met name de overheid als subsidieverstrekker. Hiernaast heeft SubsidieCenter ook de expertise en ervaring in huis om de subsidieontvanger, waar nodig te ondersteunen bij deze voor velen complexe subsidierelatie. Doordat wij meerdere expertises in een multidisciplinair team kunnen inzetten ontstaat synergie die ervoor zorgt dat de klus snel en naar tevredenheid geklaard is.

In alle werkzaamheden en opdrachten die worden uitgevoerd staat onze relatie met de opdrachtgever centraal. Wij hebben inmiddels ervaren dat deze werkwijze zeer gewaardeerd wordt. Onze professionals zijn in staat om, met oog voor de verschillende belangen en belanghebbenden van beleidsmakers tot controllers, uiterst resultaatgericht en efficiënt te handelen.

Over Nicole Heuts

Subsidiespecialist nationaal en Europees. Implementatie wet- en regelgeving m.b.t. subsidies, evaluatie subsidiebeleid, trainingen en advies. Projectmanagement.
Lees meer. 

Facebook Twitter Email