Disclaimer

Intellectuele eigendom

Teksten, beeldmateriaal en vormgeving zijn eigendom van SubsidieCenter. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, het beeldmateriaal en de vormgeving van deze website komen toe aan SubsidieCenter en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Bewerkingen, wijzigingen of kopieën van de inhoud van deze website, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Alhoewel de informatie op deze website met constante zorg en aandacht is samengesteld en SubsidieCenter deze informatie steeds zo volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website gepubliceerd wordt niet volledig is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. SubsidieCenter sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Informatie van derden

Deze website bevat verwijzingen naar andere internetpagina’s. De verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers van deze website en te goeder trouw geselecteerd voor de verschillende doelgroepen. SubsidieCenter is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud van internetpagina’s en/of de juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Facebook Twitter Email