Blindenbibliotheken

SubsidieCenter heeft in het blindenbibliotheekdossier gedurende de jaren 2002 – 2007 een groot aantal financiële werkzaamheden verricht voor het ministerie van OCW. Er is zorg gedragen voor de implementatie van de eisen die gesteld zijn in het Rijksvoorzieningenplan. Het financiële beheer, de budgetbewaking en de bekostiging van de blindenbibliotheken is begeleid. Er zijn jaarlijkse financiële analyses gemaakt van de begrotingen en verantwoordingen. SubsidieCenter heeft het management voorzien van relevante financiële informatie. Tenslotte is een specialist van SubsidieCenter aanspreekpunt geweest voor de interne Audit Dienst en zijn diverse juridische bezwaarprocedures voorbereid, ondersteund en begeleid. Met de integratie van de blindenbibliotheek in het openbaar bibliotheekstelsel werd deze opdracht in juni 2007 succesvol afgerond.

Facebook Twitter Email
Dit bericht is geplaatst in Cases. Bookmark de permalink.