Subsidiewerving

Binnen Nederland en de Europese Unie is er een groot aanbod van subsidieregelingen. Deze regelingen zijn van tijdelijke aard en worden door verschillende overheidsorganisaties uitgevoerd. Voor grote maatschappelijke vraagstukken wordt door meerdere partijen samengewerkt. Al met al is het een complex veld met een veelheid aan regelingen van diverse organisaties op lokaal en nationaal niveau.

SubsidieCenter begeleidt organisaties met het inzichtelijk maken van de voor hen interessante subsidieregelingen en adviseert bij aanvraag, opstellen van projectplannen, projectadministraties en verantwoording. SubsidieCenter maakt hierbij gebruik van een groot opgebouwd netwerk bij diverse overheidsorganisaties. Heeft u bijvoorbeeld als gemeente geen eigen subsidieafdeling of coördinator dan kunnen wij deze functie voor u invullen en/of vervullen.

Facebook Twitter Email