Bibliotheekvernieuwing

Het Ministerie van OCW is door twee specialisten van SubsidieCenter ondersteund in financiële en beleidsmatige werkzaamheden betreffende het openbare bibliotheekwerk. Hierbij zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Strategische en tactische beleidsontwikkeling

 • opstellen van kaders (meerjaren) beleidsplanning overheden (rijk, gemeenten en provincies);
 • opstellen van beoordelingskaders voor de (meerjaren)beleidsplanning van overheden;
 • het formuleren van samenhang tussen de beleidsplannen van de overheden;
 • het (mede)formuleren van een (middel)lange termijnperspectief voor de bibliotheekbranche op (de)centraal niveau;
 • het formuleren en bewaken van een homogene beleidsaanpak tussen overheden en bibliotheekbranch.

Operationeel beleidswerk

 • het tot stand brengen van betrokkenheid van overheden (rijk, provincie en gemeenten);
 • bijstellen van beleid van landelijke-, provinciale- en gemeentelijk overheden;
 • bewaken van samenhang tussen de beleidsplannen van de overheden;
 • beoordeling van provinciale- en gemeentelijke (meerjaren)beleidsplanning;
 • ondersteuning van de overheden (gemeenten en provincies) bij de voortgang van beleid en het oplossen van (complexe) vraagstukken;
 • ondersteunen van de bibliotheekorganisaties op alle niveaus bij de voortgang en het oplossen van complexe vraagstukken;
 • bijdragen leveren aan verbetering van bibliotheekorganisaties op alle niveaus in een veranderende samenleving.
Facebook Twitter Email
Dit bericht is geplaatst in Cases, Projectmanagement, Subsidies. Bookmark de permalink.